Verbinding en aansluiting

“Richting, inspiratie en bezieling
op basis van visie"
Why, What, How

Het is onze stellige overtuiging dat verbinding en aansluiting de sleutelwoorden zijn tot succes. Verbinding en aansluiting tussen OBT en haar relatie werkt alleen met een partnership. OBT heeft als aanpak zich neer te zetten als externe partner, naar binnen geëngageerd met verbinding en aansluiting op het gebied van organisatie – en leiderschapsontwikkeling. De “harde” kant is in verbinding en heeft aansluiting met de “zachte kant” van de organisatie.

“Onderscheid, maar niet te scheiden”