Leiderschapsontwikkeling

“Leiders zijn groots door hun medewerkers te helpen groot te zijn”

Strategisch Niveau

De samenleving is constant in beweging. Hoe anticipeert u op veranderingen? Met welke krachtenvelden moet u rekening houden? Hoe effectief is uw sturend vermogen? En … waarom maakt u de keuzes die u maakt?

OBT Leergang Strategisch Leiderschap is gericht op versterking van uw analytische en kritisch vermogen, zodat u dit ten dienste kunt stellen van uw strategisch leiderschap en uw handelingscompetentie op het gebied van strategievorming.

De strategisch leidinggevende opereert als leider. Een leider inspireert en is in staat anderen voor zijn visie te winnen. “Hij zet de ladder op de goede plaats”.

Tactisch Niveau

Uw organisatie is constant in beweging. Hoe flexibel en wendbaar anticipeert u op deze beweging? Hoe gaat u om met de eisen van uw leidinggevende versus de behoeftes van uw medewerkers? Hoe effectief is uw stijl van leidinggeven?

OBT Leergang Leiderschap is gericht op versterking van uw zelfinzicht en het vergroten van het prestatieniveau van uw team en organisatie met bijbehorende resultaten, zodat u dit ten dienste kunt stellen van uw tactisch leiderschap.

De tactisch leidinggevende opereert als manager. Een manager houdt de zaak draaiende. Hij organiseert, structureert en controleert. Een manager schept de voorwaarden voor medewerkers om optimaal te presteren. “Hij beklimt de ladder”.

Operationeel Niveau

Uw organisatie is constant in beweging. Hoe houd ik verbinding- en aansluiting met het tactisch en strategisch niveau? Hoe richt ik mijn aandacht op de ontwikkeling en ontplooiing van mijn medewerkers? Hoe word ik effectiever in mijn rol als coachend leidinggevende?

OBT Leergang Coachend Leiderschap is gericht op versterking van uw eigen inzicht en de effecten van het leiderschap op uw team. Het accent van de leergang ligt op coachend leiderschap met als bijbehorend resultaat uw medewerkers in uw directe omgeving verder te ontwikkelen ten dienste van het individu, team en organisatie.

De operationeel leidinggevende opereert als coach en tegelijk is hij chef, medewerker en collega. Hij is verantwoordelijk voor het werkproces en durft medewerkers aan te spreken op productie en motivatie. Hij realiseert zijn eigen taken en begeleidt de uitvoering.