Organisatieontwikkeling

“Verbinding en aansluiting voor een succesvolle samenhang tussen
markt, mens en organisatie”

Strategisch Niveau

Het strategisch niveau is het niveau waarop OBT samen met haar partner in een Strategisch Vertrekdocument vastlegt de visie, missie, ambitie, leiderschap, strategische keuzes en doelen.

Dit is de fase van conceptueel denken over de richting, inrichting en verrichting.

Tactisch Niveau

Het tactisch niveau is het niveau waarop OBT samen met haar partner het Strategisch Vertrekdocument vertaalt naar het Tactisch Plan met tactische keuzes en doelen.

Dit is de fase van “eigenaarschap”, verbinding en aansluiting.

Operationeel Niveau

Het operationeel niveau is het niveau waarop OBT samen met haar partner het Tactisch Plan vertaalt naar het Operationeel Plan met operationele keuzes en doelen.