Identiteit en Propositie

“Leidinggevers zijn succesvol bij de gratie van leidingvolgers”

Identiteit
In 1988 is Leo van Thull begonnen met Omnium Business Training(OBT). Een bureau dat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld van trainings- naar organisatieontwikkelingsbureau. OBT werkt met bedrijven vanuit de ambitie om leidend te zijn in hun eigen ontwikkeling. Onze aanpak als partner is duurzaam, interactief, praktisch en resultaatgericht. Hierbij hanteren wij de kernwaarden: meesterschap, authenticiteit, bevlogenheid, oprechtheid en ruimte geven.

De sleutel tot succes bij de ontwikkeling van een organisatie is de verbinding en aansluiting tussen de rationele – en emotionele kant. Dit vraagt om leiderschap.

Propositie
Rendabiliteit en stabiliteit in de investering in organisaties door de relevante onderwerpen op de Directie-agenda te plaatsen in de essentiële diepgang en volledigheid.
Gericht op een autonoom opererende organisatie onder het niveau van de Directie.
De basis daarbij is het doorlopen van een proces waarbij passie en bezieling, top-down het fundament is voor de richting waarin de organisatie koerst en voor het eigenaarschap en persoonlijke identificatie met de Organisatie-uitgangspunten en -doelen.

Organisaties “van binnen” sterk maken door er “vanuit buiten” aan te werken.
Leiderschap is de ondergrond waarop de organisatie koerst, de medewerkers zijn de diamanten die dankzij leiderschap worden verrijkt.
OBT is de gids en mee-bouwer voor langere-termijn succes